ทนายความจังหวัดหนองคาย

ทนายความจังหวัดหนองคาย

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญในจังหวัดหนองคาย

หัวข้อในหน้านี้

 • สถานีตำรวจภูธรในเขตจังหวัดหนองคาย
 • สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
 • ศาลยุติธรรมในจังหวัดหนองคาย
 • สำนักงานที่ดินในจังหวัดหนองคาย

สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

สภ.เมืองหนองคาย

ที่อยู่ 813 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ 042412710

เบอร์โทรสาร 042411662

ส.รฟ.หนองคาย

ที่อยู่ 113 สถานีรถไฟหนองคาย ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์ 042223356

เบอร์โทรสาร 042223356

สภ.เซิม

ที่อยู่ ม.9 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ 042107080

เบอร์โทรสาร 042107080

สภ.ท่าบ่อ

ที่อยู่ 3 ม.3 ถ.สันติสุข ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

เบอร์โทรศัพท์ 042421035

เบอร์โทรสาร 042401072

สภ.นางิ้ว

ที่อยู่ 170 ม.1 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 43160

เบอร์โทรศัพท์ 042414875

เบอร์โทรสาร 042414875

สภ.บ้านเดื่อ

ที่อยู่ 26 ม.3 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ 042449025

เบอร์โทรสาร 042449025

สภ.เฝ้าไร่

ที่อยู่ 111 ม.11 ถ.โพนพิสัย-เฝ้าไร่ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ 042417236

เบอร์โทรสาร 042417236

สภ.โพธิ์ตาก

ที่อยู่ 165 ม.4 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130

เบอร์โทรศัพท์ 042483006

เบอร์โทรสาร 042483006

สภ.โพนพิสัย

ที่อยู่ 824 ม.1 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ 042471332

เบอร์โทรสาร 042471332

สภ.รัตนวาปี

ที่อยู่ ม. 6 บ.โนนสวรรค์ ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ 042418237

เบอร์โทรสาร 042418237

สภ.เวียงคุก

ที่อยู่ 194 ม.8 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ 042438191

เบอร์โทรสาร 042438191

สภ.ศรีเชียงใหม่

ที่อยู่ 489 ม.1 ถ.มิ่งเมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

เบอร์โทรศัพท์ 042452092

เบอร์โทรสาร 042452092

สภ.สระใคร

ที่อยู่ 223 ม.3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100

เบอร์โทรศัพท์ 042463234

เบอร์โทรสาร 042463234

สภ.สังคม

ที่อยู่ 111 ม.3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160

เบอร์โทรศัพท์ 042441080

เบอร์โทรสาร 042441080

สภ.เหล่าต่างคำ

ที่อยู่ 113 ม.2 บ.ต่างคำ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ 042414906

เบอร์โทรสาร 042414906

สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
ที่ตั้งเลขที่ 233 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์: 0 4241 1026 หรือ 098 526 0623
โทรสาร : 0 4242 2640
อีเมล: nk@ago.go.th

ศาลยุติธรรมในจังหวัดหนองคาย

 • ศาลจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 042089737-41,0657281730, 0657281730   

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย www.nnkjc.coj.go.th/               

เรือนจำจังหวัดหนองคาย

 • เรือนจำจังหวัดหนองคาย โทร. 042 411 503

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย

 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
  106 ม. 7 ถนนบึงกาฬ - หนองคาย ตำบลวิศิษฐ์
  อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
  ผู้อำนวยการสำนักงาน นายสุวิทย์ จอมคาสิงห์
  อีเมล :
  โทรศัพท์ 042 491 293, 065 521 1928, 042 491 196, 042 491 326, 042 491 196

ที่ว่าการอำเภอในเขตจังหวัดหนองคาย

อำเภอเมืองหนองคาย

ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 0-4241-3163
โทรสาร: 0-4241-1060
อีเมล:
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

อำเภอท่าบ่อ
ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ ถนนสันติสุข ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โทรศัพท์: 0-4243-1109
โทรสาร: 0-4243-1109
อีเมล: dopathabo01@gmail.com
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

อำเภอโพนพิสัย
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนพิสัยสรเดช ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์: 0-4247-1367
โทรสาร: 0-4247-1367
อีเมล: office.phonphisai@gmail.com
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

อำเภอศรีเชียงใหม่
ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
โทรศัพท์: 0-4245-1953
โทรสาร: 0-4245-1322
อีเมล:
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

อำเภอสังคม
ที่ว่าการอำเภอสังคม หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ : 0-4244-1059
โทรสาร: 0-4244-1059
อีเมล:
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

อำเภอสระใคร
ที่ว่าการอำเภอสระใคร เลขที่ 217 หมู่ที่ 3 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์: 042-419-062
โทรสาร: 042-419-062
อีเมล:
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

อำเภอเฝ้าไร่
ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ หมู่ที่ 11 ถนนเฝ้าไร่-โพนพิสัย ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์: 0-4241-7235
โทรสาร: 0-4241-7235
อีเมล:
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

อำเภอรัตนวาปี
ที่ว่าการอำเภอ หมู่ที่ 5 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์: 0-4241-8046
โทรสาร: 0-4241-8046
อีเมล:
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

อำเภอโพธิ์ตาก
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 ถนนกาหม-สาวแล ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130
โทรศัพท์: 0-4248-3316
โทรสาร: 0-4248-3316
อีเมล:
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567    

สำนักงานที่ดินในจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย (43000)

โทร. 0-4241-1129 ต่อ 11, 0-4246-0860

โทรสาร 0-4241-1129, 0-4246-0860 99 ต่อ 11

เบอร์ มท. (822)46154 / E-mail: nongkhai@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 1024 ถนนประจักษ์ศิลปาคม

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอสระใคร

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4241-1129 ต่อ 18

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4241-1129 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4241-1129 ต่อ 17

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4241-1129 ต่อ 13

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4241-1129 ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4241-1129 ต่อ 17

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาท่าบ่อ (43110)

โทร. 0-4243-1177, 0-4243-2335

โทรสาร 0-4243-1177 ต่อ 18

E-mail: thaboland43110@hotmail.com

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนท่าบ่อ-บ้านผือ ตำบลท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าบ่อ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอโพธิ์ตาก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4243-1177 และ 0-4243-2335 ต่อ 17

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4243-1177 และ 0-4243-2335 ต่อ 12-13

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4243-2335 และ 0-4243-2335 ต่อ 14-15

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4243-1177 และ 0-4243-2335 ต่อ 11

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย (43120)

โทร.0-4247-1250, 0-4247-1334 โทรสาร 0-4247-1334

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหนองคาย - บึงกาฬ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4247-1334

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4247-1334

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4247-1250

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4247-1334

********************************************************************

X